Offshore


Seadrill Careers Hero Drillship Two

Vårt mål er å sette standarden for boring

Det er et ambisiøst mål. Et mål som vi vil oppnå ved å kombinerer kvalitetsutstyr med dyktige og erfarne folk. Ved å sikre trygg og effektiv drift, vil vi bygge og opprettholde vår posisjon som foretrukket leverandør av offshore boretjenester.

Vår strategi er å drive toppmoderne flyttbare boreenheter ved hjelp av både de aller siste tekniske nyvinningene og våre ansattes ekspertise. Flåten vår er en av de mest moderne i bransjen, og vi utvikler flåten av førsteklasses oppjekkbare rigger samt vår posisjon i dypvannsområder og i krevende værforhold. Vi er også opptatt med ytterligere arbeid i ordinære farvann.

For at vi skal fortsette å være ledende innen borebransjen, forbedrer vi hele tiden teknologien vår, og vi investerer i oppgradering av vår markedsledende flåte. For eksempel har vi introdusert 2. utblåsningsventiler (Blow Out Preventers, BOP) for å eliminere nedetid, og MPD-systemer (trykkstyrt boring), som er det neste steget innen brønnkontroll. Som følge av teknologioppgraderingene våre kan vi sikre vellykket drift og dermed oppnå kundetilfredshet, og oppgraderingene skaper også nye og verdifulle læringsopplevelser for våre ansatte.

Fordi vi er et selskap med operasjoner og virksomhet over hele verden, har vi muligheter i en lang rekke land. Du vil derfor ha mange muligheter til å utvikle karrieren og ta erfaringen din til nye steder hos oss.

Hvorfor jobbe for oss?

Seadrill er et av verdens mest moderne selskap for dypvannsboring offshore. Vår moderne og allsidige flåte benytter banebrytende teknologi og består blant annet av lekterrigger, oppjekkbare rigger, boreskip og halvt nedsenkbare rigger for drift i grunne til ultradype farvann i både krevende og fine forhold. Vi opererer i 15 land på fem kontinenter, og vi har rundt 5000 ansatte som representerer 65 nasjonaliteter.

Folkene våre er de beste i sitt felt – og du kan bli en av dem.

 

Seadrill Careers Capella Mar

Vår forpliktelse til sikkerhet

Hensyn til miljøet samt det å beskytte våre ansattes, miljøets og utstyrets sikkerhet, kvalitet og tilstand, er en integrert del av alt vil gjør. Vi jobber hele tiden for å skape en sikker og effektiv arbeidsplass uten ulykker, skader eller tap. Alle som jobber for oss må demonstrere sikker adferd, hver dag.

Vi gjør følgende for å optimalisere sikkerheten:

 • Tar ansvar for egen og andres sikkerhet via forsvarlig planlegging og gjennomføring, og bruker tid på å utføre alle nødvendige inspeksjoner og vedlikeholdsoppgaver.
 • Etablerer arbeidsprosesser, mål og resultatindikatorer for å kontrollere, måle og forbedre resultater, risikostyring og beredskap.
 • Stopper operasjoner og reagerer umiddelbart på usikre handlinger og forhold, og opererer innenfor utstyrets grenser og kapasitet.
 • Vurderer risikoen ved oppgavene og drøfter dem med alle involverte. Hvis ulykker skulle oppstå, er det opp til vår beredskap å gjøre det ytterste for å redusere skade og tap. Det å redde liv er vår høyeste prioritet.
 • Overvåker våre ansattes helse i forhold til jobbrelaterte risikoer.
 • Bruker effektiv teknologi for å redusere potensiell negativ miljøpåvirkning fra eksisterende operasjoner.
 • Iverksetter tiltak for å sørge for at våre operasjoner er i samsvar med interne og eksterne krav samt forventningene til statlige myndigheter, kunder og partnere.
 • Jobber aktivt for å oppnå vårt mål om å forhindre utilsiktede utslipp og emisjoner, og sørger for at beredskapsplaner er på plass for å begrense skade på miljøet hvis det skulle oppstå et utilsiktet utslipp.

 

Seadrill Careers Drill Floor Roughnecks
Seadrill Careers West Leo Aerials

Opplæring og utvikling

For å hjelpe oss å oppnå våre mål, ønsker vi å tiltrekke og beholde de allerbeste folkene. Derfor forplikter vi oss til å investere i din utvikling, slik at du skal kunne utmerke deg i dine kompetanseområder. I tillegg til generell kompetanseopplæring, inneholder vår toppmoderne tekniske opplæring blant annet:

 • Verdensomspennende opplæring av borere på skreddersydde riggspesifikke simulatorer
  Målet med dette kurset er å lære opp og vurdere de tekniske og ikke-tekniske ferdighetene til våre boreassistenter og borere, og dette inkluderer et 4-dagers program med bruk av DS6000-simulatoren. Dette åpner for kompleks teambasert vurdering av mannskapets tekniske og myke ferdigheter ved bruk av en rekke realistiske borescenario.
 • Verdensledende brønnkontrollopplæring på skreddersydde simulatorer
  Dette spesialutviklede kurset dekker teoretisk, praktisk og teknisk opplæring i tillegg til opplæring innen menneskelig faktor (i samsvar med OGPs anbefalinger). Disse øktene gjennomføres i klasserom, og i simulatorer under øvelser, og de tar for seg aspekter fra blant annet ledelse, beslutningstaking og kommunikasjon.
 • Opplæringskurs for OEM (Original Equipment Manufacturer) – for alle marine systemer samt bore-, motor- og dynamisk posisjoneringssystemer som leveres av produsenter.

Våre regioner

 • Afrika, Midtøsten og Asia – Denne regionen omfatter fire delregioner: Afrika Nord, Afrika Sør, Midtøsten og Asia-Stillehavsområdet. Denne raskt voksende regionen er Seadrills største. Vi driver 23 rigger her, og regionens hovedkontor er i Dubai.
 • Amerika – Denne regionen dekker hele Mexicogolfen og Canada. Her består flåten vår av seks dypvannsrigger, med en semirigg for krevende værforhold i Canada og tre boreskip og to semirigger i Mexicogolfen.
 • Brasil – Hovedkontoret er basert i Rio de Janeiro, og i denne regionen driver vi tre 6. generasjons ultra-dypvannsrigger. Alle tre riggene opererer i pre-saltlag, en er på Campos-feltet mens de to andre er på Libra-feltet.
 • Mexico og Karibien – Denne regionen dekker Mexicogolfen, Venezuela og Colombia. Vårt basekontor og lager er i Ciudad del Carmen i Mexico, og det er også kontorer i Caracas i Venezuela og Bogota i Colombia, som gir direkte driftsstøtte til disse to landene. Vi driver seks oppjekkbare rigger i Mexicogolfen og én oppjekkbar rigg i Colombia.
 • North Atlantic Drilling (NADL) – Denne delen av vår virksomhet som er ledende innen tøffe offshoreforhold, dekker norsk og britisk sektor av Nordsjøen. I denne regionen drives en flåte med sju rigger for tøffe forhold. Hovedkontoret er i Oslo, og det er operasjonskontorer i Stavanger, Bergen og Aberdeen.

Fordeler

Vi i Seadrill ansetter de beste i bransjen, og det vil vi fortsette med. Vår konkurransedyktige pakke er derfor bygget rundt en attraktiv grunnlønn, med en rekke fordeler som er skreddersydd til ditt sted.

Uansett hvor du er basert, vil du trives i et miljø som utfordrer, oppmuntrer og støtter deg, og dermed bringer frem det beste i deg.