หน้าอาชีพ


Seadrill Careers Carousel

สิ่งที่เรามองหาจากบุคลากรของเรา

ที่ Seadrill เรามองหาผู้ที่มีค่านิยมร่วมกันกับเรา ผู้ที่ตระหนักถึงความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างแรงบันดาลใจ จงรักภักดี และทำงานในเชิงรุก

ในการสมัครงานในตำแหน่งงานบนชายฝั่ง คุณจะต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดี สามารถได้รับความไว้วางใจ และรักษาความลับได้ คุณยังจำเป็นต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมด้านไอที การจัดลำดับความสำคัญ ภาษาและการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน เพื่อเป็นการตอบแทน หากคุณแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะพัฒนาทักษะของคุณอยู่เสมอ เราจะทำให้คุณมั่นใจถึงทุก ๆ โอกาสสำหรับความก้าวหน้าของคุณ

ขั้นตอนการสมัครงาน

ขั้นตอนการสมัครงานของเราเข้มงวด แต่ยุติธรรม ทุกคนที่สมัครงานกับ Seadrill จะได้รับการประเมินโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน:

 • ประวัติการทำงาน
 • ประกาศนียบัตรรับรองในกรณีที่จำเป็น
 • การประเมินผู้สมัครโดยบริษัท CEB ก่อนการสัมภาษณ์
 • การสัมภาษณ์
 • การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง

มีการตรวจสอบก่อนการจ้างงานใด ๆ หรือไม่

ในบางภูมิภาค ก่อนที่คุณจะสามารถเป็นพนักงานของ Seadrill คุณจะต้องผ่านขั้นตอนคัดกรองก่อนการจ้างงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยปกติแล้ว การตรวจสอบจะประกอบด้วย:

 • การพิสูจน์อัตลักษณ์
 • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 • การตรวจสอบคุณสมบัติด้านอาชีพ
 • ประวัติการทำงาน 5 ปี
 • การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การตรวจสอบประวัติทางการเงิน

คุณจะได้รับอีเมลขอให้คุณคลิกลิงก์และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ (โฮสต์บนเว็บไซต์ที่ปลอดภัย) และในบางกรณี คุณอาจได้รับการติดต่อให้มอบเอกสารสนับสนุน

ตำแหน่งงานบนชายฝั่งทั้งหมดของเรามีเป้าหมายเดียวกัน คือ กำหนดมาตรฐานในการขุดเจาะ คุณภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม (QHSE: Quality, Health, Safety, Environment) เป็นสิ่งสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายนี้ บุคลากรทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ Seadrill ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่ง แผนก หรือภูมิหลังอะไร ทุกคนภูมิใจในการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานและตนเอง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและบรรลุผลสำเร็จ

ทีมงานทางทะเล

ตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับทีมงานนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่บนแท่นขุดเจาะ กลาสีเรือชั้นหนึ่ง สรั่งเรือ ช่างทาสี ผู้ควบคุมปั้นจั่น ผู้ควบคุมตำแหน่งที่เคลื่อนไหว หัวหน้าดาดฟ้าเรือ ผู้ควบคุมการถ่วงน้ำหนักเรือ และหัวหน้าส่วนทางทะเล

ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ทางทะเล เช่น การคำนวณความเสถียร การวางแผนสินค้าบรรทุก การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ และการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งหมด รวมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน

การขุดเจาะ

ตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับทีมงานนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ขุดเจาะน้ำมัน พนักงานจัดเรียงท่อ พนักงานฝึกงานขุดเจาะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขุดเจาะ เจ้าหน้าที่ขุดเจาะ หัวหน้าแท่นขุดเจาะ หัวหน้าแท่นขุดเจาะกะกลางคืน หัวหน้าส่วนขุดเจาะ และผู้ควบคุมการขุดเจาะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในฐานะทีมงาน พวกเขารับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ของบ่อน้ำมันและก๊าซ รวมทั้งการขุดเจาะ รวมถึงการควบคุมบ่อ การทำงานและขีดความสามารถของอุปกรณ์

ฝ่ายเทคนิค

ตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับทีมงานนี้ รวมถึงช่างเชื่อม ผู้ควบคุมเครื่องยนต์ พนักงานฝึกหัดงานกึ่งใต้ทะเล ผู้ควบคุมห้องเครื่องยนต์ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคไฮดรอลิก ช่างเทคนิคกึ่งใต้ทะเล วิศวกรกึ่งใต้ทะเล

โดยรวมแล้ว ทีมงานด้านเทคนิครับผิดชอบในการวางแผนกิจกรรมการบำรุงรักษาทั้งหมดตลอดการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการหยุดชะงักใด ๆ และยังดูแลการบำรุงรักษาแก้ไขความผิดปกติใด ๆ เมื่อจำเป็น

ฝ่ายจัดการ

ตำแหน่งต่าง ๆ สำหรับทีมงานนี้ รวมถึงนักแปล ผู้บริหารวัสดุอุปกรณ์ แพทย์ ผู้บริหารแท่นขุดเจาะ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้จัดการแผนกติดตั้งนอกชายฝั่ง

เพื่อให้แน่ใจว่า ทุกสิ่งดำเนินไปอย่างราบรื่นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานทั่วทั้งแท่นขุดเจาะ ทีมงานนี้มีความรับผิดชอบมากมาย ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับผู้จัดการแท่นขุดเจาะและบุคลากรอื่น ๆ บนชายฝั่ง การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของทีมงานแท่นขุดเจาะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท่นขุดเจาะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์