Our Roles


Seadrill Careers Onshore Caffe

Hva vi ser etter i våre folk

I Seadrill er vi på utkikk etter folk som deler våre verdier. Folk som er sikkerhetsbevisste, ansvarlige, inspirerende, lojale og proaktive.

Hvis du vil søke på en onshore-stilling hos oss, må du har god arbeidsmoral, og du må kunne oppnå tillitt og opprettholde konfidensialitet. Du må også ha sterke IT-, prioriterings-, språk- og kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Det er i tillegg viktig at du har mulighet til å jobbe i et annet land ved behov. Hvis du demonstrerer at du er villig til å fortsette å utvikle ferdighetene dine, vil vi i retur sørge for at du har alle muligheter til å utvikle deg.

Søknadsprosessen

Rekrutteringsprosessen vår er tøff, men rettferdig. Alle som søker på stillinger i Seadrill blir vurdert ved hjelp av den samme prosessen:

 • CV
 • Bevis på sertifisering der det kreves
 • CEB-vurdering av kandidat før intervju
 • Intervju
 • Referansesjekker

Vil det være noen kontroller før ansettelse?

I noen regioner må du fullføre vår screeningprosess før ansettelse før du kan begynne å jobbe for Seadrill. I Storbritannia er det vår partner Hire Right som utfører denne for oss. Som regel vil kontrollene bestå av:

 • Identitetsbekreftelse
 • Kontroll av utdanningskvalifikasjoner
 • Kontroll av faglige kvalifikasjoner
 • 5 års arbeidshistorie
 • Sjekk av straffehistorie
 • Kredittsjekk

Du vil få en e-post der du bes om å klikke på en lenke og fylle ut det elektroniske skjemaet (på et sikkert nettsted), og i noen tilfeller vil vi ta kontakt med deg for å be om støttende dokumenter.

 

 

IT

Watch our IT video.

IT er livsnerven i Seadrill. Avdelingen støtter vår visjon om å sette standarden for boring og sørger for sikker og pålitelig drift av våre operasjoner og rigger. IT gjør oss også i stand til å integrere våre operasjoner med kundenes på en sømløs måte.

Vårt banebrytende IT-team skaper nye måter å løse problemer på ved å utforske og benytte de nyeste og mest hensiktsmessige digitale teknologier. Når vi inngår partnerskap med interessenter i hele Seadrill og med eksterne spesialister, sørger vi for at vår ledende informasjonsteknologi tilfører verdi for Seadrill og våre kunder.

Regnskap

Vår regnskapsavdeling ved det felles servicesenteret har et team med 80 regnskapsførere, og de tar seg av Seadrills finansielle transaksjoner, med over 300 juridiske enheter, 500 bankkontoer i 30 forskjellige land og behandling av 150 000 fakturaer hvert år.

Teamet jobber tett sammen med våre regionale regnskapsavdelinger over hele verden, slik at de kan utveksle kunnskap og ideer for å oppnå kontinuerlig forbedring. Teamet vårt jobber med ulike områder på tvers av virksomheten og har muligheter til å videreutvikle og skreddersy karrierene sine.

HR

Vår HR-avdeling i Liverpools felles servicesenter består av seks ulike team som jobber for å oppfylle våre kollegaers behov på tvers av en rekke områder, fra opplæring, teknisk opplæring og utvikling og HR-dataadministrasjon, til talentjakt og rekruttering, internasjonale ressurser og utvikling av HR-systemer.

Opplæring: Opplæringsteamet jobber tett sammen med de regionale HR-teamene og er ansvarlig for å melde offshore-ansatte på nødvendige opplæringskurs, ta hånd om nødvendige reisearrangementer og laste opp sertifikater i systemet.

Teknisk opplæring og utvikling: Dette teamet er ansvarlig for Seadrills sentraliserte programmer for teknisk utvikling samt opplærings- og kompetansesystemet, og de jobber tett sammen med de operative, tekniske og HMS-funksjonene for å avgjøre og sette standardene for vår globale opplæringsmatrise.

Rekruttering: Ved å hente inn, screene og rekruttere talentfulle folk av høyt kaliber til en rekke stillinger, sørger dette teamet for at de bestemte kriteriene til hver avdeling oppfylles.

HR-dataadministrasjon: Dette teamet tar seg av å legge alle HR-transaksjoner inn i systemet, sammen med informasjonen våre ansatte oppgir, slik at oppføringene våre holdes oppdatert.

Internasjonale ressurser: Dette teamet støtter våre utstasjonerte ansatte på en rekke områder, blant annet med lønnsbehandling og administrasjon av helse- og livsforsikring. De sørger for at alle vilkår og betingelser er i tråd med selskapets policy.

HRIS: Dette teamet fremmer løsninger for å støtte strategiske tiltak, og de administrerer og støtter utviklingen av viktige HR-systemer. De gir også teknisk støtte og ledelsesinformasjon til resten av virksomheten.

Strategi

Strategi- og porteføljegruppen rapporterer til CEO og gir analytisk og strategisk støtte for å hjelpe toppledelsen med beslutninger samt utvikle selskapets langsiktige visjon.  Av teamets kunder og interessenter kan vi nevne Seadrills toppledelsesteam, styret samt regionale og funksjonelle avdelingsledere.  Et viktig aspekt ved gruppens arbeid er å utfordre eksisterende forretningsnormer, slik at selskapet kan fortsette å være konkurransedyktig i et utfordrende marked.

Arbeidet går blant annet ut på å styre prosjekter og gjennomføre studier om alt fra viktig kapitalinvestering, langsiktige markedsanalyser, kjøp og avsetning av eiendeler, strategi, organisasjonsoptimalisering og undersøkelse av nye bedriftsforetak.  De typiske oppgavene fokuserer på problemløsning, datainnsamling, analyser, integrasjon på tvers av ulike virksomhetsområder, interessentforvaltning og omfangsstyring samt syntese og kommunikasjon.

 

Teammedlemmene har med hensikt forskjellige faglige bakgrunner, i strategi, finans, markedsføring, kontrakter og operasjoner.

Finans

Våre Tax- og Treasury-kollegaer er involvert i en lang rekke ulike aktiviteter. Blant annet så gjennomgår de Treasurys operasjoner og anbefaler forbedringer, de fører på finansieringstransaksjoner, sørger for etterlevelse og gir råd om internasjonale skattespørsmål.

I tillegg til å ta på seg det vanlige ansvaret til Tax og Treasury, vil de sammen informere, påvirke og føre på en rekke sentrale tiltak innen Seadrill-konsernet. De jobber for å sikre at Seadrill kan oppnå sine strategiske mål i et skiftende markedsmessig og økonomisk landskap.

Forsyningskjede og operasjoner

Teamet i vår forsyningskjedefunksjon er spredt over fem kontinenter og administrerer alle Seadrills sourcing- og anskaffelsesbehov, og funksjonen er en integrert del av vår daglige drift.

Supply Chain-teamets oppgaver omfatter strategisk sourcing, anskaffelser, logistikk, lagerstyring og prosessforbedring både onshore og offshore. De jobber med de nyeste tilgjengelige teknologiene og fokuserer på effektivitetsforbedring og kostnadsstyring, samtidig som de sikrer sømløse operasjoner.

Sikkerhet er en prioritet i alle aspekter av vår virksomhet, så våre dedikerte eksperter på kvalitet, helse, miljø og sikkerhet (KHMS) vil ved enhver anledning fremme HMS. De overvåker ytelsen til regionale flåteoperasjoner, implementerer HMS-styringssystem og tilbyr råd, hjelp, tjenester og løsninger til alle Seadrill-ansatte.

Bedriftsstøtte

Internrevisjon: Internal Audit-teamet gir uavhengig sikkerhet til styret, revisjonsutvalget og ledelsen. Vi fokuserer på organisasjonens styresett, risikostyring og ledelseskontroll over operasjonenes effektivitet på en global skala. Arbeidet vårt kan ta oss hvor som helst fra Liverpool, Brasil og Dubai til Thailand. Det å jobbe på tvers av vår globale virksomhet gjør oss i stand til å forstå virksomheten fra første hold og dele beste praksis.

Internrevisjon

Internal Audit-teamet gir uavhengig sikkerhet til styret, revisjonsutvalget og ledelsen. Vi fokuserer på organisasjonens styresett, risikostyring og ledelseskontroll over operasjonenes effektivitet på en global skala. Arbeidet vårt kan ta oss hvor som helst fra Liverpool, Brasil og Dubai til Thailand. Det å jobbe på tvers av vår globale virksomhet gjør oss i stand til å forstå virksomheten fra første hold og dele beste praksis.