หน้าอาชีพ


Seadrill Careers Onshore Caffe

สิ่งที่เรามองหาจากบุคลากรของเรา

ที่ Seadrill เรามองหาผู้ที่มีค่านิยมร่วมกันกับเรา ผู้ที่ตระหนักถึงความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างแรงบันดาลใจ จงรักภักดี และทำงานในเชิงรุก

ในการสมัครงานในตำแหน่งงานบนชายฝั่ง คุณจะต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดี สามารถได้รับความไว้วางใจ และรักษาความลับได้ คุณยังจำเป็นต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมด้านไอที การจัดลำดับความสำคัญ ภาษาและการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องมีความยืดหยุ่นในการทำงานในประเทศที่แตกต่างกัน หากจำเป็น เพื่อเป็นการตอบแทน หากคุณแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะพัฒนาทักษะของคุณอยู่เสมอ เราจะทำให้คุณมั่นใจถึงทุก ๆ โอกาสสำหรับความก้าวหน้าของคุณ

ขั้นตอนการสมัครงาน

ขั้นตอนการสมัครงานของเราเข้มงวด แต่ยุติธรรม ทุกคนที่สมัครงานกับ Seadrill จะได้รับการประเมินโดยใช้ขั้นตอนเดียวกัน:

 • ประวัติการทำงาน
 • ประกาศนียบัตรรับรองในกรณีที่จำเป็น
 • การประเมินผู้สมัครโดยบริษัท CEB ก่อนการสัมภาษณ์
 • การสัมภาษณ์
 • การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง

มีการตรวจสอบก่อนการจ้างงานใด ๆ หรือไม่
ในบางภูมิภาค ก่อนที่คุณจะสามารถเป็นพนักงานของ Seadrill คุณจะต้องผ่านขั้นตอนคัดกรองก่อนการจ้างงานให้เสร็จสมบูรณ์ ในสหราชอาณาจักร ขั้นตอนนี้จะดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์โดยบริษัท Hire Right ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเรา โดยปกติแล้ว การตรวจสอบจะประกอบด้วย:

 • การพิสูจน์อัตลักษณ์
 • การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
 • การตรวจสอบคุณสมบัติด้านอาชีพ
 • ประวัติการทำงาน 5 ปี
 • การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การตรวจสอบประวัติทางการเงิน

คุณจะได้รับอีเมลขอให้คุณคลิกลิงก์และกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ (โฮสต์บนเว็บไซต์ที่ปลอดภัย) และในบางกรณี คุณอาจได้รับการติดต่อให้มอบเอกสารสนับสนุน

 

 

 

ไอที

ไอทีคือหัวใจสำคัญของ Seadrill แผนกไอทีสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราในการกำหนดมาตรฐานในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซของเราดำเนินการด้วยความปลอดภัยและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราผสานการทำงานของเรากับลูกค้าได้อย่างราบรื่น

ทีมงานบุกเบิกด้านไอทีของเราสร้างสรรค์วิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาโดยการสำรวจและการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ล่าสุดและเหมาะสมที่สุด การสานความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีผลประโยชน์ร่วมทางธุรกิจทั่วทั้ง Seadrill และกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริษัท เพื่อให้เรามั่นใจได้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยของเราว่ากำลังส่งมอบคุณค่าให้กับ Seadrill และลูกค้าของเรา

การบัญชี

ด้วยทีมงานนักบัญชี 80 คน แผนกบัญชีของศูนย์บริการร่วมของเราจะทำหน้าที่ดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินของ Seadrill กับหน่วยงานด้านกฎหมายมากกว่า 300 แห่ง บัญชีธนาคาร 500 บัญชีใน 30 ประเทศ และการออกใบแจ้งหนี้ 150,000 ฉบับในแต่ละปี

ทีมงานทำงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกบัญชีของเราในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้พวกเขาแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานของเราพึงพอใจกับโอกาสในการพัฒนาและกำหนดอาชีพของตนสำหรับการทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันทั่วทั้งธุรกิจ

 

ทรัพยากรบุคคล

ทีมงานแผนกทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างกันหกทีมของเราในศูนย์บริการร่วมที่เมืองลิเวอร์พูลทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของเพื่อนร่วมงานในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การฝึกอบรม การฝึกอบรมและการพัฒนาด้านเทคนิค และการบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงพนักงานที่มีความสามารถและการสรรหาทรัพยากร ทรัพยากรระหว่างประเทศ และการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล

การฝึกอบรม: การทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานแผนกทรัพยากรบุคคลประจำภูมิภาค ทีมงานฝึกอบรมมีหน้าที่รับผิดชอบการลงทะเบียนพนักงานนอกชายฝั่งในหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็น การจัดเตรียมการเดินทางที่จำเป็นใด ๆ และการอัปโหลดประกาศนียบัตรลงในระบบ

การฝึกอบรมและการพัฒนาด้านเทคนิค: ทีมงานนี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานปฏิบัติการ เทคนิค และ HSE (สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม) เพื่อพิจารณาและกำหนดมาตรฐานสำหรับแม่แบบการฝึกอบรมทั่วโลกของเรา โดยรับผิดชอบในโครงการพัฒนาด้านเทคนิคแบบรวมศูนย์และระบบการฝึกอบรมและความสามารถ

การสรรหาทรัพยากร: การดึงดูด คัดกรอง และสรรหาผู้ที่มีความสามารถอย่างสูงในตำแหน่งต่าง ๆ อันหลากหลาย ทีมงานนี้ปฏิบัติงานให้แน่ใจถึงการตอบสนองเกณฑ์การตัดสินใจเฉพาะของแต่ละแผนก

การบริหารข้อมูลทรัพยากรบุคคล: ทีมงานนี้ดูแลการป้อนข้อมูลการทำธุรกรรมด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดลงในระบบ รวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากพนักงานของเราเพื่อให้แน่ใจว่าบันทึกข้อมูลของเราได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ทรัพยากรระหว่างประเทศ: การสนับสนุนพนักงานที่ทำงานในต่างประเทศของเราในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ครอบคลุม รวมถึงการจ่ายเงินเดือน และการบริหารการประกันชีวิตและสุขภาพ ทีมงานนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HRIS: Human Resource Information System): การผลักดันการแก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนความริเริ่มด้านกลยุทธ์ ทีมงานนี้จัดการและสนับสนุนการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและข้อมูลการจัดการให้กับส่วนที่เหลือของธุรกิจ